Lær om eldre og eldreomsorg i kombinasjon med språkopplæring

I august 2024 starter Fagskolen Diakonova opp med et tilbud til flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere. Her vil du lære om norsk eldreomsorg, få arbeidspraksis i sykehjem og språktrening innenfor helsenorsk.

Faglig innhold, organisering og omfang

Undervisningen starter august 2024 og varer frem til desember 2024, og vil holdes i Oslo. Dette er noe av det vi tilbyr:

Introduksjonsfase

Det gjennomføres et introduksjonskurs over to uker før oppstart av undervisning. Her blir det omfattende språkopplæring og undervisning i samfunns- og arbeidsliv.

Fysiske samlinger

Undervisning i emnet «Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn»

Arbeidspraksis

Du blir utplassert i sykehjem og bofellesskap for eldre, hvor du også får oppfølging av veiledere.

Språkopplæring

En språklærer fra Caritas vil ha ansvar for språkopplæring, med fokus på helsenorsk

Dette får du som deltager i prosjektet

  • Innføring i det norske samfunn og eldre omsorg
  • Praksis i sykehjem
  • Språkopplæring
  • Bedre jobbmuligheter
  • Mulighet for videre utdanning

Du vil også få bevis på dokumentert utdanning. Fullført og bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

Opptakskrav

Relevant utdannelse, kurs, sertifikater eller arbeidserfaring fra helsesektor, enten fra hjemlandet ditt eller fra Norge

Interesse for eldre og eldreomsorg

Motivasjon for å lære og studere

Språkkrav på nivå A-2 med mål om å nå nivå B-1 i løpet av emnet

Interessert i å søke?

Du kan søke fra og med 15.01.2024. Vi inviterer til informasjonskafé våren 2024.

Gå til søknadsskjema
Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Tove Kittelsrud dersom du ønsker å motta søknadsskjema eller har andre spørsmål.

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse- og omsorgsfag. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil.

Fagskolen eies av Det norske Diakonhjem, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og Ferd. Fagskolen har campus i Oslo og Bergen.

Les mer om Fagskolen Diakonova